ZEFEKTIVNĚNÍ VYŠETŘENÍ SÍTNICE

oval
oval

Experti z IT4Innovations navázaní na Digitální inovační hub Ostrava (DIH OVA) úspěšně pokračují ve spolupráci se společností “Bonmedix s.r.o.”. Cílem projektu „Viderize“ je vyvinout a ověřit expertní systém využívající modelování a trénování neuronových sítí pro detekci patologií souvisejících s diabetickou retinopatií nad snímky pořízenými tzv. fundus kamerou. Pro trénink a validaci se využívá tisíců snímků ve vysokém rozlišení a s patřičnými metadaty o defektech ve snímcích. Systém pak bude schopen automaticky vyhodnocovat patologie na obrazových záznamech oka v obdobné kvalitě jako plně kvalifikovaný zdravotnický pracovník (lékař). Vzhledem ke komplexitě problému, rapidně narůstajícímu počtu anotovaných snímků a potřebě výsledky robustně evaluovat je potřeba obrovského výpočetního výkonu. Pro projekt jsou využívány specializované systémy akcelerované pro výpočty umělé inteligence jako je superpočítač Barbora či NVIDIA DGX-2, které jsou součástí HPC infrastruktury IT4Innovations.

Úvodní práce na tomto projektu byly realizovány v rámci funkce “Test before Invest” DIH OVA (finančně podpořeného Moravskoslezským krajem), na tuto službu navázal aktuálně probíhající project spolufinancovaný z prostředků Technologické agentury ČR.

Více viz zde.