Digitální dovednosti

oval
oval

Aby firma mohla plně využít příležitosti nabízené digitálními technologiemi, je nezbytné, aby v ní pracovali lidé, kteří je umějí správně používat. Tento typ služby se proto zaměřuje na zvyšování zejména pokročilých digitálních dovedností pracovníků ve firmě. DIH Ostrava si uvědomuje, že základním předpokladem pro úspěch digitální transformace ve firmě je víra v její přínos ze strany majitelů a managementu firmy. Z tohoto důvodu se část vzdělávání a přípravy zaměřuje na tuto cílovou skupinu. Tato kategorie služeb zahrnuje jednodenní workshopy, specificky orientované vzdělávací kurzy, stáže, tematické konference a další aktivity.

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME: Cyklus SMEdigi seminářů 2022

Cyklus webinářů SMEdigi
Cyklus praktických webinářů zaměřených na digitalizaci firemních prostředí
FORMÁT: ONLINE; MS TEAMS; VŽDY 13.00 -16.00
Pro více informací kontaktujte: Martin Jurek, martin.jurek@ms-ic.cz, +420 731 701 784

8.2.2022 Digitální transformace firem – I 4.0
• Potřeba a důvod digitalizace
• Principy, logika a klíčové technologie
• Přínosy digitalizace pro firmy
• Rizika digitalizace

22.2.2022 Infrastruktura pro digitalizaci firmy
• Základních prvky IT infrastruktury a jejich využití
• Optimální konfigurace IT infrastruktury
• Schopnost rozhodovat a tvořit zadání na budování infrastruktury ve firmě

8.3.2022 Řízení dat a informací
• Možnosti sběru, zpracování a vyhodnocování dat
• Základní požadavky na bezpečnost dat a možnosti jejich ochrany

22.3.2022 Digitalizace a automatizace předvýrobních procesů
• Řízení předvýrobních procesů (nabídkové řízení, projektové řízení –APQP, změnové řízení)
• Digitalizace předvýrobních procesů (vývoj, konstrukce, standardizace, TPV)
• Snižování administrativy, optimalizace předvýrobních procesů a bezpapírový provoz

12.4.2022 Digitalizace a automatizace výrobního procesu
• Možnosti digitalizace výrobních procesů
• Tvorba kyber-fyzikálních výrobních systémů
• Optimalizace materiálových toků
• Zvýšení produktivity, flexibility a kvality výrobních procesů

26.4.2022 Digitalizace a automatizace logistiky
• Možnosti automatizace logistických procesů
• Možnosti tvorby kyber-fyzikálních výrobních systémů
• Materiálové toky a zvýšení produktivity, flexibility a kvality dodavatelských řetězců

10.5.2022 Digitální strategie, Kompetence I 4.0
• Potřeba digitalizace ve vztahu kvizi a strategii firmy
• Mapování současného stavu firmy –digitální audit
• Tvorba vlastní digitální strategie a způsobu její prosazení do firmy
• Definice klíčových kompetencí pro digitalizované procesy firem
• Strategie přípravy lidí a řízení změny

 

REGISTRACE ZDE:

Zaujal Vás kurz BASIC 4.0? Přihlásit se