PŘEDLOŽEN PROJEKT “EVROPSKÉHO DIGITÁLNÍHO INOVAČNÍHO HUBU OSTRAVA”

oval
oval

Včera byl na Evropskou komisi odeslán projekt Evropského digitálního inovačního hubu Ostrava (EDIH OVA). Tento projekt byl vypracován a bude realizován ve spolupráci VŠB-TUO a MSIC Ostrava, které představují členy konsorcia tohoto hubu.

EDIH OVA je připraven s cílem akcelerovat digitalizaci firem a veřejných organizací v regionu a zároveň nabídnout atraktivní možnost využití unikátního propojení digitální infrastruktury a know-how zájemcům z řad zejména malých a středních firem v EU. Technologická specializace DIH OVA je vázána na core facilitu High Performance Computing (HPC), doplňkově na experimentální průmyslový testbed. Tyto expertní a technologické kapacity budou primárně mířit na testování a experimantation náročných úloh u případů v sektorech spjatých s realizací konceptu Industry 4.0. Toto „technologické“ DNA projektu je navíc umocněno průmyslovým charakterem a historií Moravskoslezského kraje, ve kterém bude DIH OVA zejména působit.

Pro zajištění zvyšování úrovně digitalizace  ve firmách i veřejných organizacích je v projektu připravena komplexní nabídka individuálních služeb a dalších rozvojových aktivit v souladu s požadovanými funkcemi Evropského digitálního inovačního hubu. Cílem je pokrýt širokou škálu zájemců s ohledem na jejich úroveň digitální připravenosti, od subjektů doposud nerozhodnutých využít potenciálu digitalizace až po entity připravené využít nejpokročilejší digitální techniky včetně HPC. Proto se i záběr projektu zaměří na realizaci celé řady aktivit, počínaje osvětovými a aktivizačními aktivitami, konče vysoce specializovanou podporou. Jedním z pilířů, na kterém je projekt postaven, je důraz na identifikaci úrovně digitální připravenosti a podporu přípravy a realizace klíčových digitálních změn.

Realizace DIH OVA přinese příležitost významného upgrade – po kvantitativní i kvalitativní stránce – aktivit, které tento hub složených z konsorcia dvou hlavních subjektů podporujících digitalizaci v regionu již několik let postupně rozvíjí. V tomto je nutné zdůraznit i politickou podporu tomuto projektu na regionální úrovni MSK, která se mj. promítá do financování některých minulých i budoucích aktivit DIH OVA.

Významnou ambicí DIH OVA je stát se rovněž hubem inspirativním a užitečným v rámci sítí, na které je či bude DIH OVA navázán ((sub)network(s) of EDIHs, EEN ad.) Tato ambice staví na dosavadních aktivitách obou členů konsorcia, jejich postavení a roli v rámci regionálního, národního i evropského inovačního ekosystému a projevuje se mj. v předpokládaném podílu klientů mimo MSK region.

Realizace projektu EDIH OVA je plánována pro období 2023-2025 s rozpočtem circa 75 mil. Kč.

Více viz zde.