O nás

oval
oval

DIH Ostrava disponuje fyzickou infrastrukturou i dovednostmi, které by měly umožnit vyhodnotit digitální potřeby firem i dalších organizací a nabídnout jim, případně i otestovat, zvolená řešení. Zároveň nabízí řadu dalších doprovodných služeb, které mohou firmám napomoci v rozhodování, zda a do jaké míry digitalizaci v rámci svého podnikání využijí. Mezi jedinečné aspekty ostravského hubu, které jsou dány DNA jeho ustavujících členů, lze považovat infrastrukturu superpočítačového centra, průmyslový testbed umožňující simulaci digitalizovaného výrobního procesu s elementy Průmyslu 4.0 a zejména pak know-how široké sítě odborníků z průmyslu i akademického prostředí např. v oblastech umělé inteligence, analýzy velkých dat, digitalizace výrobních procesů, tvorby digitálních dvojčat.

DIH Ostrava aspiruje na zařazení do sítě evropských digitálních inovačních hubů, jejichž přidanou hodnotou bude sdílení know-how a výpomoc při řešení konkrétních případů firem nebo veřejných organizací. V tomto ohledu také již s řadou dalších digitálních inovačních hubů nejen z ČR spolupracuje.

Poslání

Posláním DIH Ostrava je podpora zavádění a využívání pokročilých digitálních inovací ve firmách i ve společnosti. Využíváním digitálních technologií a znalostí ve vyšší míře nebo novými způsoby DIH Ostrava

  • poskytuje klientům služby transferu znalostí a technologií, které přispívají ke zlepšování jejich procesů, produktů, služeb a tím přidané hodnoty pro jednotlivé zákazníky i společnost, a
  • vytváří a využívá nové podnikatelské příležitosti (např. skrze vznik start-upů).

Konsorcium

Koordinátorem projektu je VŠB – Technická univerzita Ostrava, primárně pak národní superpočítačové centrum IT4Innovations (IT4I). IT4Innovations je předním výzkumným, vývojovým a inovačním centrem v oblasti vysoce výkonného počítání (HPC), datových analýz (HPDA) a umělé inteligence (AI), provozující nejvýkonnější superpočítačové systémy v České republice. https://www.it4i.cz

Vedlejší technologickou specializaci představuje oblast digitalizovaných výrobních procesů s elementy Průmyslu 4.0 a chytrých dopravních systémů v prostředí průmyslového testbedu. Tato specializace je zajišťována Fakultou elektrotechniky a informatiky (FEI). https://www.fei.vsb.cz/

https://www.vsb.cz/cs/

MSIC Ostrava je regionální inovační centrum, které funguje od 07/2017. V tuto chvíli má MSIC Ostrava 3 klíčové role - koordinuje RIS MSK a implementuje řadu strategických projektů RIS MSK; dále poskytuje individuální služby začínajícím i zralým firmám; a spravuje areál Technologického parku Ostrava. V rámci individuálních služeb podpořil MSIC ve firmách celkem 245 změnových projektů.

https://www.ms-ic.cz

Spolupracující subjekty

DIH Ostrava postupně rozvíjí síť spolupracujících partnerů – jedná se o start-upy, technologické firmy, klastry, další tuzemské i zahraniční digitální inovační huby či jiné organizace.

Máte zájem o spolupráci? Kontaktovat