O nás

oval
oval

Evropský digitální inovační hub Ostrava (EDIH Ostrava) vznikl v roce 2022 spojením aktivit IT4Innovations národního superpočítačového centra, Fakulty elektrotechniky a informatiky, které jsou součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava, a Moravskoslezského inovačního centra Ostrava. EDIH Ostrava je součástí evropské sítě digitálních inovačních hubů, které podporují zavádění a využívání digitálních technologií primárně v malých a středních firmách s cílem podpory jejich konkurenceschopnosti. Přidaná hodnota existence sítě evropských digitálních inovačních hubů spočívá jak ve sdílení zkušeností a vzájemné spolupráci při realizaci konkrétních aktivit, tak ve zprostředkovávání a propojování poptávky (potřeb klienta) s nabídkou (expertíza a technologie hubu) napříč EU, a to s ohledem na odlišné specializace jednotlivých evropských hubů.

Služby EDIH Ostrava jsou koncentrovány do tří kategorií aktivit. První se týká možnosti využít specifické know-how a infrastrukturu EDIH Ostrava s cílem tzv. „Test before invest“, což znamená prověřit potenciál vyspělých digitálních technologií k řešení konkrétních potřeb a úkolů firmy či veřejné organizace. Z pohledu technologické specializace se jedná o oblasti vysoce výkonných výpočtů (HPC), pokročilých datových analýz (HPDA), digitalizovanou výrobu a dopravu. K tomu poslouží špičkové infrastrukturní zázemí v podobě superpočítačových technologií a experimentálního testbedu postaveného na principech průmyslu 4.0. Druhou kategorií aktivit je podpora digitální připravenosti a rozvoj dovedností. Firmy často na začátku potřebují zjistit, kde jsou jejich potřeby a příležitosti spojené s digitalizací. S tímto jim může pomoci tzv. digitální audit či podpora experta v závislosti na identifikované potřebě.  EDIH Ostrava se zároveň soustředí na přípravu a realizaci specificky orientovaných vzdělávacích kurzů, a to v oblastech své specializace (např. strukturální analýza a optimalizace, či využití umělé inteligence). Třetí kategorii aktivit tvoří podpora sdílení zkušeností a dalšího rozvoje firem (vč. start-upů).

EDIH Ostrava nabízí své služby za velmi zvýhodněných dotovaných podmínek, případně zdarma.

Poslání

Posláním DIH Ostrava je podpora zavádění a využívání pokročilých digitálních inovací ve firmách i ve společnosti. Využíváním digitálních technologií a znalostí ve vyšší míře nebo novými způsoby DIH Ostrava

  • poskytuje klientům služby transferu znalostí a technologií, které přispívají ke zlepšování jejich procesů, produktů, služeb a tím přidané hodnoty pro jednotlivé zákazníky i společnost, a
  • vytváří a využívá nové podnikatelské příležitosti (např. skrze vznik start-upů).

Konsorcium

Koordinátorem projektu je VŠB – Technická univerzita Ostrava, primárně pak národní superpočítačové centrum IT4Innovations (IT4I). IT4Innovations je předním výzkumným, vývojovým a inovačním centrem v oblasti vysoce výkonného počítání (HPC), datových analýz (HPDA) a umělé inteligence (AI), provozující nejvýkonnější superpočítačové systémy v České republice. https://www.it4i.cz

Vedlejší technologickou specializaci představuje oblast digitalizovaných výrobních procesů s elementy Průmyslu 4.0 a chytrých dopravních systémů v prostředí průmyslového testbedu. Tato specializace je zajišťována Fakultou elektrotechniky a informatiky (FEI). https://www.fei.vsb.cz/

https://www.vsb.cz/cs/

MSIC Ostrava je regionální inovační centrum, které funguje od 07/2017. V tuto chvíli má MSIC Ostrava 3 klíčové role - koordinuje RIS MSK a implementuje řadu strategických projektů RIS MSK; dále poskytuje individuální služby začínajícím i zralým firmám; a spravuje areál Technologického parku Ostrava. V rámci individuálních služeb podpořil MSIC ve firmách celkem 245 změnových projektů.

https://www.ms-ic.cz

Spolupracující subjekty

DIH Ostrava postupně rozvíjí síť spolupracujících partnerů – jedná se o start-upy, technologické firmy, klastry, další tuzemské i zahraniční digitální inovační huby či jiné organizace.

Máte zájem o spolupráci? Kontaktovat