Využití strojového učení u vyvíjeného plečkovacího stroje

oval
oval

Při vyvíjení nového plečkovacího stroje umožňujícího automaticky rozpoznávat plodiny od plevele potřebovala firma Ullmanna s.r.o. využít strojového učení. Cílem spolupráce bylo vytvořit a za využití HPC infrastruktury ověřit model neuronové sítě použitelný pro inferenci na koncovém zařízení (plečce) a zároveň splňující omezující podmínky nasazení (omezený HW, rychlost inference, přesnost rozpoznání). Experiment stále probíhá. S ohledem na potenciál záměru byl projekt (NEWMAN – Non-chEmical Weeding MAchiNe) vybrán do TOP5 podpořených z celkových 93 žádostí ve výzvě AgROBOfood.eu, přičemž DIH Ostrava zajišťuje klíčovou službu v projektu.