Snížení náročnosti a vysoké chybovosti u výroby bran firmy Mazurek s.r.o.

oval
oval

Firma Mazurek, dlouhodobě trpěla problémem s vysokou náročností a chybovostí u technické přípravy výroby bran a oplocení na zakázku. Za pomocí externích specialistů byl ve firmě realizován funkční prototyp webového konfigurátoru s nejčastějšími konstrukcemi a jeho propojení s ERP Premier a 3D Solid Works. Technická příprava výroby se tak z velké části generuje automaticky na základě požadavků zákazníka, které jsou interpretovány do systému skrze webový konfigurátor. Došlo tak k minimalizaci chyb způsobených manuálním přepisováním dat z jednoho systému do druhého. Firma díky zavedení této inovace spočítala předpokládaný nárůst tržeb a zisku o 20 %. Firma byla schopna rozšířit nabídku o nové komponenty a snížila chybovost TPV a dobu potřebnou k vyřízení objednávky.