Projekt vývoje informačního systému K2 atmitec s.r.o

oval
oval

Vývoj informačního systému K2, jenž pomáhá optimalizovat firemní procesy pomocí analýzy firemních dat. Potřebou bylo vyvinout modul pro optimalizaci skladových zásob na základě predikce prodejů. Byla provedena rozsáhlá analýza pohybu skladů vybraných firem a dále vytvořena knihovna pro predikci poptávky a optimalizaci množství výrobků na skladě. Pro ověření efektivity vytvořených algoritmů bylo potřeba spustit enormní počet náročných simulací vývoje skladů, k jejichž řešení bylo nezbytné využít superpočítač. Implementace modulu umožňuje díky optimalizaci skladových zásob snížení průměrného počtu výrobků na skladě za dodržení požadované míry obsluhy zákazníků a tím snížení nákladů, rozhodovacího času atd.